Novinky

28. 05. 2020

Změna místa talentové zkoušky v Odoleně Vodě

Upozorňujeme zájemce, kteří se hlásí na talentové zkoušky do odloučeného pracoviště v Odoleně Vodě, že zkoušky nebudou v bodově základní školy, ale v budově ZUŠ - u kostela Květnová 109
20. 05. 2020

Zahájení výuky

V pondělí 25. května začíná prezenční výuka v těchto oborech:

1) Hudební obor (kromě výuky v ZŠ Odolena Voda, tam výuka neprobíhá)

2) Výtvarný obor  (pouze v ZUŠ Klecany)

3) Literárně - dramatický obor (výuka bude probíhat v hudebním sále ZUŠ)

4) MIX

Upozornění: Každý žák musí odevzdat svému učiteli Čestné prohlášení příloha_čestné_prohlášení.pdf a mít s sebou dvě roušky a sáček na jejich uskladnění. 

Ochrana zdraví v ZUŠ: https://zus.klecany.cz/obsah/pokyny-z-msmt-k-ochrane-zdravi-v-zus-352.html 

Zatím platí stávající rozvrhy, pokud se vyučující nedohodne s žáky jinak. 

19. 05. 2020

Aktuální informace k výuce ZUŠ Klecany

Vážení rodiče,

výuka v ZUŠ Klecany začíná v pondělí 25. Května 2020

1. Výuka hudební nauky bude probíhat nadále dálkově-online

2. Výuka tanečního oboru se do konce školního roku ruší, vzhledem k charakteru výuky a hygienickým podmínkám je tento obor zařazen MŠMT ČR MEZI obory se "zvýšenou mírou rizika nákazy".

3. Do konce školního roku nebudou probíhat žádné komorní hry ani výuka sborového zpěvu.

4. Výuka výtvarného oboru v Odoleně Vodě bude probíhat do konce roku nadále online.

5. Výuka hudebního oboru, která probíhá v prostorách Základní školy v Odoleně Vodě  bude do konce roku probíhat nadále online.

6. Veškeré plánované koncerty, výstavy, vystoupení a komisionální zkoušky se ruší. 

Děkuji za pochopení. Bc. Dana Snížková - ředitelka ZUŠ Klecany 

 

19. 05. 2020

Čestné prohlášení

Každý žák, který nastoupí od příštího týdne do ZUŠ, musí donést svému učiteli, podepsané Čestné prohlášení:

https://zus.klecany.cz/filestorage/př%C3%ADloha_čestné_prohlášen%C3%AD.pdf

Prosím rodiče, aby pro každého učitele vytiskli potvrzení zvlášť, pokud jeho dítě chodí na více oborů. Děkuji za spolupráci. Bc. Dana Snížková - řed. ZUŠ 

https://www.asociacezus.cz/ckfinder/userfiles/files/rizikovost.pdf

 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

01. 05. 2020

Talentové zkoušky aktualizované PŘIHLÁŠKY

Klecany- přihláška: https://zus.klecany.cz/filestorage/Talentovky%20do%20Klecan%202020.pdf ( přihláška platí i pro MIX)

Odolena Voda - přihláška: https://zus.klecany.cz/filestorage/Talentovky%20do%20Odolky%202020.pdf v Odoleně Vodě nevyučujeme taneční obor, literárně dramatický obor a MIX)


Hudební oboru Klecanech:  27. května, 17. června a 31. srpna

Hudební obor Odolena Voda: 5. června v Odoleně Vodě ZMĚNA!! (zkouška proběhne v budově ZUŠ u kostela v Odoleně Vodě - Květnová 109)

(17.června a 31. srpna pouze v hlavním sídle ZUŠ v Klecanech) 

Taneční obor: 24. června 2020 (náhradní termín je 31.srpna 2020)

Literárně dramatický obor:  24.června 2020 (náhradní  termín je 31.srpna 2020)

Výtvarný obor: talentová zkouška proběhne online -  uchazeč pošle dokumentaci 6 prací na libovolné téma dvě práce na zadané téma Hodina tělocviku a Lidé v ZOO (celkem 8 prací). Termín zaslání fotodokumentace je 19. června 2020 na adresu: reditelka@zusklecany.cz . Uchazeči, kteří nemají možnost výtvarné práce zaslat e-mailem, přinesou práce do ZUŠ osobě po domluvě s ředitelku ZUŠ (Mob 603334627)  https://zus.klecany.cz/obsah/talentove-zkousky-do-vytvarneho-oboru-obdobi-covid-19-.html

Zápisy do MIXu proběhnou také online, rodiče zašlou obrázek nakreslený dítětem na téma Já a zvíře do 19. června 2020 na emailovou adresu ředitelky: reditelka@zusklecany.cz

Děti, které chodí v letošním roce do MIXu - talentové zkoušky s dětmi provedeme v rámci hodin MIXu

30. 03. 2020

Hudební nauka v Odoleně Vodě - p.uč.Veronika Vitvarová

https://zus.klecany.cz/obsah/hudebni-nauka-odolena-voda-obdobi-koronivirove-326.html

dne 15. 4. přidané úkoly č.2 

26. 03. 2020

Koncert rodičů a dětí

Koncert rodičů a dětí a Výstava rodičů se překládá na podzim 2020.
17. 02. 2020

Podrobnosti k talentovým zkouškám

https://zus.klecany.cz/obsah/podrobnosti-k-talentovym-zkouskam-184.html
17. 01. 2020

Testy z hudební nauky 1 - 2020

https://zus.klecany.cz/obsah/testy-z-hudebni-nauky-1-2020-320.html

This is alternative content.
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.