Obrazárna-výuka VO uč D.Snížková

Co je malba?

Výtvarná technika vyjadřující se linií i barevnou plochou. Vytváří v obraze dojem prostoru nebo objemu pomocí světla a stínu a barevného tónu. Malířství užívá techniky akvarelu, tempery, olejových barev.

Co je kresba?

Výtvarná technika založená na lineárním vyjádření. Kresebné materiály jsou tužka, uhel, křída, rudka, tuš. Lineární kresba se dá dále upravovat lavírováním, stínováním, může být kolorována.

Co je grafika?

V užším smyslu se grafika chápe jako převedení umělecké kresby řemeslným zpracováním materiálu tak, aby se daly vyhotovit otisky, to znamená rozmnožit dílo v určitém nákladu. Podle způsobu tisku rozdělujeme grafiku na tisk z výšky (linoryt) a tisk z hloubky (suchá jehla). (Ostatní techniky v ZUŠ nepoužíváme)

Co je keramika?

( z řec.keramos = hlína) Název pro pálené výrobky z hlíny. Podle typu materiálu, povrchu a stupně vypálení dělíme keramiku na terakota, kameninu, fajáns, pórovinu a porcelán. Vypálený nenaglazovaný výrobek se nazývá střep. Glazury jsou oxidy kovů, které se nanášejí na střep a poté znovu vypalují.Keramika se užívala už od mladší doby kamenné.

Co jsou prostorové práce?

Trojrozměrné práce, které vznikají nejrůznějšími postupy a technikami - kašírováním, kombinací nejrůznějších materiálů - papíru, sádry, drátu, textilu apod.
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.