Podmínky užití

Copyright © Target Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti Target Media s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Target Media s.r.o.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Target Media s.r.o. týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Target Media s.r.o.:
Na Hradišti 392
250 67 Klecany, okres Praha-východ
Tel: 284 689 443
Fax: 274 782 098
E-mail: info@targetmedia.cz
Web: www.targetmedia.czahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.