Informace

Ředitelka školy: Bc. Dana Snížková (mob.: +420 603 33 46 27)

Zástupkyně ředitelky: MgA.. Ludmila Štětinová - mateřská dovolená, MgA. Jan Pařík, PhD. zástupce ředitelky

Adresa a hlavní sídlo školy: Základní umělecká škola Klecany, Klecany 375, 250 67 Klecany

Odloučená pracoviště: Odolena Voda

Číslo účtu: 1419200217/0100 

: 43755208 

Telefon: 603334627

E-mail: reditelka@zusklecany.cz

Web: zus.klecany.cz  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz 

 

Kapacita školy:  500 žáků

Obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický 

Talentové zkoušky:  probíhají vždy koncem května a v průběhu června. 

 PROSÍM RODIČE, ABY NEPOSÍLALI ELEKTRONICKÉ  PŘIHLÁŠKY - TY VYPLŇUJÍ POUZE ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA ZÁKLADĚ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PŘIJATI.POKYNY PŘIHLAŠOVÁNÍ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM BUDOU VYVĚŠENY V DUBNU.

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.