Výtvarný obor

 

• Zaměření na plošnou tvorbu (vyučované předměty: kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti,
modelování, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura)

• Zaměření na prostorovou tvorbu (vyučované předměty: keramika, točení na kruhu a sochařství)
- vyučuje se pouze v Klecanech

• Vyučuje se ve skupině od 6-15 žáků (prostorová tvorba), od 9-15 žáků (plošná tvorba),

• 3 vyučovací hodiny jednou týdně

• pro děti od 6 let

• Veškeré pomůcky na výuku zajišťuje škola 

Vyučují:

 MgA. Petra Mejstříková - plošná tvorba, keramika: https://zus.klecany.cz/obsah/obrazarna-vyuka-vo-uc-p-mejstrikove-277.html

Bc. Dana Snížková - plošná tvorba, prostorová tvorba, kresba na IPADu  https://zus.klecany.cz/obsah/obrazarna-vyuka-vo-uc-d-snizkova-45.html

Mgr. Dana Šoltysová - plošná tvorba tvorba a keramika (odloučené pracoviště Odolena Voda) https://zus.klecany.cz/obsah/obrazarna-vyuka-vo-uc-d-soltysova-287.html
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.