Podrobnosti k talentovým zkouškám

Podrobnosti k talentovým zkouškám

Rodiče vyplní přihlášku na talentovou zkoušku http://zus.klecany.cz/obsah/prihlaska-na-talentovou-zkousku-do-klecan-317.html  a pošlou ji na reditelka@zusklecany.cz 

 

Hudební obor

-     Talentová zkouška do hudebního oboru se skládá z těchto částí: vytleskávání krátkého rytmu, zpívání písničky, rozeznávání chyb v písničce zahrané učitelem na klavír, rozeznávání hlubokého a vysokého tónu, rozeznávání smutné a veselé melodie a zazpívání tónu zahraného učitelem (každá část se hodnotí)

-     Podmínkou přijetí žáka na hru na klavír je mít nástroj doma

-     Škola žákům zapůjčuje hudební nástroje (housle, klarinet, altové a sopránové flétny, lesní roh, trubku a kytaru)

- každý žák si na talentovou zkoušku připraví jednoduchou lidovou píseň 

 

Výtvarný obor

-     Na talentové zkoušce se hodnotí: ukázky domácích prací (asi 5-10) a zadané téma nakreslené na zkoušce.

       Na zkoušce nakreslí zájemci zadané téma : hodina tělocviku. Zkouška proběhne ve výtvarném oboru v přízemí. Žáci dostanou kreslící prostředky - nemusí si sebou nosit žádné pomůcky. Na zkoušce budou zájemci kreslit zadané téma pouze tužkou.

 

Taneční obor (pouze v Klecanech)

Taneční improvizace na hudbu

      -  vytleskání rytmu

Literárně-dramatický obor (pouze v Klecanech)

-          Recitace básničky, improvizace na dané téma a vytleskání rytmu

 

Mix

-    Výuka je určena pro děti předškolního (výjimečně i mladšího) věku. Dětem se budou střídat tyto aktivity: výtvarná a hudební průprava

-    Cíl výuky je zaměřen na přípravu žáků ke studiu na základní umělecké škole

-  na zkoušce nakreslí děti obrázek na libovolné téma 

Výsledky talentových zkoušek budou zasílány rodičům e-mailem nebo poštou, na webu zveřejňovány

 

- Oznámení o přijetí bude rodičům zasláno e-mailem až po proběhlém termínu náhradních talentových zkoušek.

- Jména přijatých žáků na webu nezveřejňujeme.

- Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny žáky, kteří udělají talentovou zkoušku.

- Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou zařazeni jako náhradníci a v měsíci září mohou být ještě dodatečně přijati za žáky, kteří nenastoupí.

 - Všichni přijatí žáci si přijdou domluvit rozvrh první týden v září 2018. Pokud se nedostaví v tomto termínu, bude na jejich místo přijat nový žák.

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.