Podrobnosti k talentovým zkouškám 2021 2022

Podrobnosti k talentovým zkouškám ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

NA VŠECHNY PREZENČNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT - RODIČE NAPÍŠOU PŘIHLAŠOVACÍ EMAIL NA ADRESU ŘEDITELKY ZUŠ (reditelka@zusklecany.cz) - UVEDOU JMÉNO A PŘÍJMENÍ UCHAZEČE,  VĚK, KTEROU TŘÍDU V ZŠ NAVŠTĚVUJE A OBOR, NA KTERÝ SE ŽÁK HLÁSÍ. NÁSLEDNĚ ŘEDITELKA ŠKOLY POŠLE RODIČŮM ČASOVKU.

Hudební obor

-     Talentová zkouška do hudebního oboru se skládá z těchto částí: vytleskávání krátkého rytmu, zpívání písničky, rozeznávání chyb v písničce zahrané učitelem na klavír, rozeznávání hlubokého a vysokého tónu, rozeznávání smutné a veselé melodie a zazpívání tónu zahraného učitelem (každá část se hodnotí)

-     Podmínkou přijetí žáka na hru na klavír je mít nástroj doma

-     Škola žákům zapůjčuje hudební nástroje (housle, klarinet, altové a sopránové flétny, lesní roh, trubku a kytaru)

- každý žák si na talentovou zkoušku připraví jednoduchou lidovou píseň ( Skákal pes, Holka modrooká, Pec nám spadla, Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu, Vyletěla holubička, Běží liška k táboru, Prší, prší, Adámku náš, Ach synku, Okolo Frýdku, Travička zelená, Šel zahradník do zahrady)

 

Taneční obor (pouze v Klecanech)

Taneční improvizace na hudbu

    -  vytleskání rytmu

 

Literárně-dramatický obor (pouze v Klecanech)

-          Recitace básničky, improvizace na dané téma a vytleskání rytmu

 

Mix

-    Výuka je určena pouze pro děti předškolního (výjimečně i mladšího) věku. Dětem se budou střídat tyto aktivity: výtvarná a hudební průprava

-    Cíl výuky je zaměřen na přípravu žáků ke studiu na základní umělecké škole

- přijímací řízení probíhá distančně, rodiče zašlou obrázek, které nakreslilo jejich dítě - téma: zoologická zahrada 

 

Výsledky talentových zkoušek

- Výsledky talentových zkoušek budou zasílány rodičům e-mailem nebo poštou. .Oznámení o přijetí bude rodičům zasláno e-mailem až po proběhlém termínu náhradních talentových zkoušek.

- Jména přijatých žáků na webu nezveřejňujeme.

- Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny žáky, kteří udělají talentovou zkoušku.

- Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou zařazeni jako náhradníci a v měsíci září mohou být ještě dodatečně přijati za žáky, kteří nenastoupí.

 - Všichni přijatí žáci si přijdou domluvit rozvrh první týden v září 2021. Pokud se nedostaví v tomto termínu, bude na jejich místo přijat nový žák.

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.