Podrobnosti k talentovým zkouškám 2022 2023

Přihlášení na talentové zkoušky: Prosím zašlete vyplněné údaje (stačí okopírovat do emailu a vyplnit) na : reditelka@zusklecany.cz

Jméno a příjmení uchazeče:

Věk:

Obor: ( hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický)

Nástroj:  (napište i náhradní nástroj):

Bydliště:

Kontakt na zákonného zástupce: (mob.tel. a email):

 


Hudební obor

Talentová zkouška do hudebního oboru se skládá z těchto částí: vytleskávání krátkého rytmu, zpívání písničky, rozeznávání chyb v písničce zahrané učitelem na klavír, rozeznávání hlubokého a vysokého tónu, rozeznávání smutné a veselé melodie a zazpívání tónu zahraného učitelem (každá část se hodnotí

Podmínkou přijetí žáka na hru na klavír je mít nástroj doma

Škola žákům zapůjčuje hudební nástroje (housle, klarinet, altové a sopránové flétny, lesní roh, trubku a kytaru)

Každý žák si na talentovou zkoušku připraví jednoduchou lidovou píseň ( Skákal pes, Holka modrooká, Pec nám spadla, Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu, Vyletěla holubička, Běží liška k táboru, Prší, prší, Adámku náš, Ach synku, Okolo Frýdku, Travička zelená, Šel zahradník do zahrady)

Výtvarný obor

Uchazeči přinesou ukázky výtvarných prací - 5  obrázků

Na talentové zkoušce žák nakreslí obrázek na určené téma : Procházka po zoologické zahradě

Upozornění: nenoste obrázky, které jsou obkreslené z internetu nebo podle ilustrací ,nejvíce bodů budou mít žáci, kteří využijí svoji fantazii a spontánnost výtvarného projevu  

Taneční obor (pouze v Klecanech)

Taneční improvizace na hudbu

Vytleskání rytmu

Literárně-dramatický obor (pouze v Klecanech)

Recitace básničky, improvizace na dané téma a vytleskání rytmu

MIX

MIX je určen pro děti předškolního věku

Výuka trvá dvě vyučovací hodiny 

Žáci jsou rozdělení na polovinu a po hodině se střídá hudební a výtvarná průprava

Na zápisu nakreslí děti obrázek - téma si zvolí samy.

 

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek budou zasílány rodičům e-mailem  .Oznámení o přijetí bude rodičům zasláno e-mailem až po proběhlém termínu náhradních talentových zkoušek.

Talentové zkoušky na nehudební  obory probíhají po skupinách.

Jména přijatých žáků na webu nezveřejňujeme.

Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny žáky, kteří udělají talentovou zkoušku.  

Rodiče vyplní elektronickou přihlášku až po té, co je žák do ZUŠ přijatý 

Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou zařazeni jako náhradníci a v měsíci září mohou být ještě dodatečně přijati za žáky, kteří nenastoupí.

 Všichni přijatí žáci si přijdou domluvit rozvrh první týden v září 2023. Pokud se nedostaví v tomto termínu, bude na jejich místo přijat nový žák.

PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD 6 DO 15 LET - ( žáky předškolního věku přijímáme pouze výjimečně nadané, předškoláci se mohou hlásit do MIXu)

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.