Podrobnosti k talentovým zkouškám 2023 2024

Přihlášení na talentové zkoušky: DIGITÁLNĚ

Klasifikace (jphsw.cz) - PŘIHLÁŠKA

 

Na výtvarný obor byl přidán nový termín 11.6.2024

 Hudební oborTalentová zkouška do hudebního oboru se skládá z těchto částí: vytleskávání krátkého rytmu, zpívání písničky, rozeznávání chyb v písničce zahrané učitelem na klavír, rozeznávání hlubokého a vysokého tónu, rozeznávání smutné a veselé melodie a zazpívání tónu zahraného učitelem (každá část se hodnotí zvlášť). Každý žák si na talentovou zkoušku připraví jednoduchou lidovou píseň ( Skákal pes, Holka modrooká, Pec nám spadla, Kočka leze dírou, Já do lesa nepojedu, Vyletěla holubička, Běží liška k táboru, Prší, prší, Adámku náš, Ach synku, Okolo Frýdku, Travička zelená, Šel zahradník do zahrady) Podmínkou přijetí žáka na hru na klavír je mít nástroj doma. Škola žákům zapůjčuje hudební nástroje (housle, klarinet, altové a sopránové flétny, lesní roh, trubku a kytaru)


 Výtvarný obor - Uchazeči přinesou ukázky domácích výtvarných prací- 5  obrázků. Na talentové zkoušce žák nakreslí obrázek na určené téma : LETNÍ KOUPÁNÍ V BAZÉNU I U MOŘE (jak plavu, jak se potápím, jak skáču šipku, jak si hraju ve vodě, jak ležím na lehátku, jak se opaluji na sluníčku a mám krásné sluneční brýle, jak sedím pod slunečníkem, jak si hraju s kamarádem ve vodě.....) Upozornění: nenoste obrázky, které jsou obkreslené z internetu - pinteresu nebo podle ilustrací - zvláště nenoste takový typ maleb:   a nenoste takový způsob kresby:  

nejvíce bodů budou mít žáci, kteří využijí svoji fantazii a spontánnost výtvarného projevu 


 Taneční obor (pouze v Klecanech - Taneční improvizace na hudbu, Vytleskání rytmu , fyzické a pohybové předpoklady


 Literárně-dramatický obor (pouze v Klecanech) - Recitace básničky, improvizace na dané téma a vytleskání rytmu


 MIX je určen pro děti předškolního věku - Výuka trvá dvě vyučovací hodiny , Žáci jsou rozdělení na polovinu a po hodině se střídá hudební a výtvarná průprava. Na zápisu nakreslí děti obrázek - téma si zvolí samy. Přihlášky na MIX nejsou elektronické, ale zasílejte přímo na email ředitelky školy: reditelka@zusklecany.cz 

MIX - výuka je zaměřena na hudební a výtvarnou průpravu. 

Děti jsou rozdělené na skupiny a skupiny se střídají po hodině tzn. jedna skupina má výtvarnou část a druhá skupina hudební průpravu

Věk:  MIX JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ VE ŠK.ROCE 2024/2025 BUDOU PŘEDŠKOLÁCI. 

Výtvarná část - děti se učí základům kresby a malby

Hudební část - děti se učí lidové písničky, poslouchají ukázky klasické hudby a připravují se na možnost studovat v ZUŠ v hudebním oboru  

Výuku vyučují dvě učitelky: Bc. Dana Snížková - výtvarná průprava, Bc. Veronika Vitvarová - hudební průprava 

Školné:  2 500 Kč za pololetí

Den výuky:  pravděpodobně ve čtvrtek od 14:45 - 16:15 hodin

Věk uchazečů:  děti předškolního věku tzn. kteří jsou předškoláci, výjimečně i mladší (nevhodné pro děti čtyřleté)

Vyplňování přihlášky:  Přihlášky budou rodičům zasílané po přijetí dítěte do MIXu

Zápis:  28. 5. 2024 a 11. června 2024 od 16:00 hodin 

Jak probíhá zápis:  Děti nakreslí na zápisu obrázek - téma si zvolí sami.


 

 TALENTOVÉ ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ BEZ RODIČŮ 

 Výsledky talentových zkoušek budou zasílány rodičům e-mailem až po proběhlém posledním termínu náhradních talentových zkoušek. Talentové zkoušky na nehudební  obory probíhají po skupinách. Jména přijatých žáků na webu nezveřejňujeme. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny žáky, kteří udělají talentovou zkoušku.

Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou zařazeni jako náhradníci a v měsíci září mohou být ještě dodatečně přijati za uchazeče, kteří nenastoupí.

 Všichni přijatí žáci si přijdou domluvit rozvrh první týden v září 2024. 
PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD 6 DO 15 LET - ( žáky předškolního věku přijímáme pouze výjimečně nadané, předškoláci se mohou hlásit do MIXu´= hudební a výtvarná průprava)

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.