Zásady bezpečnosti práce ve VO

Zásady bezpečnosti práce pro žáky výtvarného oboru

Povinnosti každého žáka:

- každý žák si s sebou na hodinu nosí boty na přezutí a pracovní plášť

- pokud žák použije toaletu, spláchne po sobě a umyje si ruce

- do hodin si nebere žádná zvířata

- do hodin si nebere žádné cenné věci, škola neručí za jejich ztrátu

- svačí se v době, kterou určí učitel, před každou svačinou si žák umyje ruce

- bez dovolení učitele neodchází žák ze třídy

- po skončení vyučovací jednotky si žák po sobě uklidí všechny pomůcky, umyje paletu, štětce a stůl

- z výuky odchází až po souhlasu učitele

- pokud žák chce odejít dříve z vyučování, je nutné, aby měl písemnou žádost od rodičů, bez této písemné žádosti nebude učitel žáka z výuky dříve uvolňovat

Výuka:

- žák se řídí při organizaci výuky pokyny učitele

- žák nesmí bez dozoru učitele obsluhovat grafický lis a keramickou pec

- při práci s rydly a jinými ostrými předměty nesmí odcházet z pracovního místa

- není dovoleno po třídě během výuky běhat a házet po sobě předměty jako jsou hlína, modelína, plastelína apod.

- při malování barvami žák barvy neolizuje, nemaluje si s nimi po kůži, zbytečně nebarví stůl nebo židli

- o přestávce nesmí bez dozoru učitele žák opouštět budovu

- žák sám nesmí manipulovat s žádným elektrickým spotřebičem

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.