Koncertní desatero

 Koncertní desatero (aneb desatero slušného chování na koncertě) - vypracovala p.uč.Lenka Měšťanová

1/ Na koncert choď včas, pozdním příchodem bys rušil ostatní posluchače. Stane-li se, že začátek koncertu nestihneš, počkej do konce právě hrané skladby a potom si v tichosti sedni na nejbližší volné místo. 

2/ Koncert by pro tebe měl být slavnostním zážitkem. Proto zvol takové oblečení, abys vyjádřil, že si interpreta vážíš. Sportovní oblečení a obuv jsou naprosto nevhodné. 

3/ Během koncertu neruš povídáním s kamarády, vykřikováním, chozením, nešusti sáčky od bonbónů. Mobilní telefon nech raději doma. Pokud ho s sebou mít musíš, měj ho vypnutý. 

4/ Při vstupu interpreta na pódium ho přivítej krátkým potleskem, abys jej podpořil.

5/ Po doznění skladby vyjádři interpretovi poděkování a obdiv potleskem. Intenzita a délka potlesku by měla odpovídat tomu, jak se ti vystoupení líbilo. 

6/ Pokud má skladba více vět (např. sonáta, koncert), zatleskej až po provedení poslední věty, abys nenarušil souvislost poslechu a práci interpreta. 

7/ Pokud tě skladba nezaujala, neruš ostatní posluchače. Nemusí mít stejný názor jako ty. 

8/ Pokud nemáš vážné důvody odejít z koncertu dřív, neodcházej. Zařiď si svůj časový rozvrh tak, abys mohl koncert doposlechnout. 

9/ Stane-li se, že musíš opravdu odejít dříve, sedni si co nejblíže k východu. Odejdi až po doznění celé právě hrané skladby. Během interpretace se nikdy neodchází, je to neslušné vůči interpretovi i ostatním posluchačům 

10/ PAMATUJ: Tvé chování by mělo být příkladem pro ostatní. Věř, není lehké být interpretem. Chce to velkou dávku píle, trpělivosti, ale i odvahy. Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby se chovali posluchači, kdybys stál na pódiu ty sám!!! 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.