Základní informace o ZUŠ

 • ZUŠ se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č.71/2005 Sb.

 • Na ZUŠ se vyučuje na Základě učebních plánů pro základní umělecké školy, které jsou schváleny MŠMT

 • Organizace školního roku je stejná jako v základních školách (včetně prázdnin v průběhu roku)

 • Úplata za vzdělání (školné) se vybírá pololetně (výjimečně čtvrtletně nebo měsíčně)

 • Žáci jsou hodnoceni podobně jako v základní škole- klasifikací a v pololetí dostávají vysvědčení.

 • Žáci hudebního oboru vykonávají postupové zkoušky na konci školního roku

 • I.cyklus základního studia trvá 7 let, II.cyklus a studium pro dospělé trvá 4 roky.

 • Škola zapůjčuje žákům hudební nástroje

 • ZUŠ organizuje mezi pobočkami své interní soutěže (výtvarné a hudební)

 • Žáci se zúčastňují soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT a dalších soutěží

 • Velké koncerty jsou 2krát ročně, výstavy a vystoupení TO a LDO jednou ročně

 • Výstava výtvarného oboru je instalovaná na chodbě ZUŠ Klecany a ZŠ Odolena Voda

 • Každý učitel hudebního oboru pořádá jedenkrát ročně třídní koncert svých žáků

 • Škola koncertuje i v pronajatých pražských hudebních sálech

 • Absolventi školy mají samostatné koncerty, výstavy a vystoupení

 • Všechny pomůcky na výuku zajišťuje škola

 
ahoj
E-LETTER

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.